Data Collection Methods

Yüz Yüze Görüşmeler

Bulgu Araştırma, yüz yüze görüşmeleri kendi eğitimli ve deneyimli anketör kadrosu ile gerçekleştirmektedir. Genel anketörlük eğitiminden ve her projeye özgü eğitimlerden geçen anketör sahada, belirli bir denetim mekanizmasıyla aktif olarak bulunmaktadır. Türm personel araştırmai kalite ve davranış eğitimleri aldıktan sonra sahaya çıkabilir.

Dijital Ortam CATI/CAPI

Bulgu Araştırma kendi bünyesinde bulunan veya müşteri tarafından sağlanan veri bankaları temelinde telefonla veya yüz yüze dijital ortam kaydıyla gerçekleşecek görüşmeler için uygun olan teknolojik altyapı ve personele sahiptir.

Bulgu, sahip olduğu CATI ve CAPI sistemi ile zaman ve bütçeden tasarruf sağlamaktadır. Talep doğrultusunda bilgisayar destekli veya bağımsız olarak her iki şekilde de anket yapabilmektedir. tüm telefon görüşmesi yapacak kişiler genel anketörlük, proje, davranış ve teknik eğitim almaktadır. Bu tekniğin sağladığı en büyük avantaj eş zamanlı kontrol olanağı sağlaması, hızlı ve ekonomik olmasıdır.

Derinlemesine Görüşmeler

Tamamı açık uçlu sorulardan oluşan ve genellikle soru formu oluşturmak için yapılan çalışmalar olması dolayısı ile tüm derinlemesine görüşmeler İstanbul merkez ofiste yer alan kadrolu çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Görüşmeyi yapacak kişilere diğer personelin aldığı tüm eğitimlerle birlikte genel araştırma eğitimi de verilir.

Grup Tartışmaları

Bulgu Araştırma, kendi oluşturmuş olduğu veri bankası aracılığı ile grup tartışmalarını gerçekleştirmektedir. Müşterinin belirlediği şartlarda düzenlenmiş toplantı odasında grup tartışmaları yapılmaktadır. Düzenlenen grup tartışmaları, katılımcılardan izole edilmiş aynalı odadan canlı olarak izlenebilir. Seanslar elektronik ortamda kaydedilmekte ve tartışma kayıtları, hem video olarak hem de deşifre edilmiş rapor olarak müşteriye sunulmaktadır.

Gölge Müşteri

Belirlenen senaryolara ve gidilecek noktanın özelliklerine göre gizli müşteri seçimi yapılır. gizli müşteri çalışmalarında bu teknikle deneyimli personel tercih edilmektedir. Çalışmanın özellikleri göz önünde bulundurularak gölge müşterilere, amaca yönelik oyunculuk eğitimi de verilmekte ve projenin gerektirdiği teknolojik donanıma sahip olarak görevlendirilmektedir.